Legalizacja wag

Zajmujemy się przygotowywaniem do legalizacji oraz legalizacją wag. Oferujemy Państwu usługę legalizacji wag:

 • legalizację WE (ocenę zgodności),
 • legalizację ponowną.

Wykonujemy legalizację wag elektronicznych i mechanicznych:

 • laboratoryjnych,
 • medycznych,
 • sklepowych,
 • przemysłowych,
 • platformowych,
 • samochodowych,
 • kolejowych,
 • innych.

Legalizacji podlegają wagi stosowane w:

 • obrocie handlowym,
 • przy pobieraniu opłat, podatków, kar, wynagrodzeń i odszkodowań,
 • przy dokonywaniu kontroli celnej,
 • przy paczkowaniu towarów,
 • praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
 • sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach,
 • ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wszystkie wagi podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane bądź przechowywane w stanie gotowości do użycia muszą być zalegalizowane.Nowe wagi wprowadzone do obrotu po 7 stycznia 2007 r. posiadają ważną legalizację przez okres 3 lat.

Np. Waga zakupiona w styczniu 2011 roku ma ważną legalizację do końca listopada 2014 r.

Legalizację ponowną należy wykonać przed upływem 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym dokonano legalizacji ponownej. (cechy legalizacyjne naklejone na tabliczkę znamionową: urzędowa, roczna - dwie ostatnie cyfry roku wykonania legalizacji - arabskie oraz miesięczna - rzymska). 

Np. Waga została zalegalizowana ponownej w marcu 2012 r. Następną legalizację należy wykonać do końca marca 2014 r.

Dowodem legalizacji są cechy umieszczone na tabliczce znamionowej oraz świadectwo legalizacji wystawiane na wniosek użytkownika.


Wzorcujemy wagi -wzorcowanie polega na określeniu błędu wskazań urządzenia pomiarowego.

Jeżeli Państwa waga wymaga legalizacji lub wzorcowania prosimy o kontakt.