Legalizacja wag

Zajmujemy się przygotowywaniem do legalizacji oraz legalizacją wag. Oferujemy Państwu usługę legalizacji wag:

 • legalizację WE (ocenę zgodności),
 • legalizację ponowną.

Wykonujemy legalizację wag elektronicznych i mechanicznych:

 • laboratoryjnych,
 • medycznych,
 • sklepowych,
 • przemysłowych,
 • platformowych,
 • samochodowych,
 • kolejowych,
 • innych.

Legalizacji podlegają wagi stosowane w:

 • obrocie handlowym,
 • przy pobieraniu opłat, podatków, kar, wynagrodzeń i odszkodowań,
 • przy dokonywaniu kontroli celnej,
 • przy paczkowaniu towarów,
 • praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
 • sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach,
 • ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wszystkie wagi podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane bądź przechowywane w stanie gotowości do użycia muszą być zalegalizowane.Nowe wagi wprowadzone do obrotu po 7 stycznia 2007 r. posiadają ważną legalizację przez okres 3 lat.

Np. Waga zakupiona w styczniu 2014 roku ma ważną legalizację do końca listopada 2017 r.

Legalizację ponowną należy wykonać przed upływem 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym dokonano legalizacji ponownej. (cechy legalizacyjne naklejone na tabliczkę znamionową: urzędowa, roczna - dwie ostatnie cyfry roku wykonania legalizacji - arabskie oraz miesięczna - rzymska). 

Np. Waga została zalegalizowana ponownej w marcu 2012 r. Następną legalizację należy wykonać do końca marca 2014 r.

Uwaga ! od 1 stycznia 2018 roku zmieniło się oznaczenie legalizacji wag. Od tego  roku  nowe cechy legalizacji przedstawiają datę do kiedy jest ważna legazlizacja.

Dowodem legalizacji są cechy umieszczone na tabliczce znamionowej oraz świadectwo legalizacji wystawiane na wniosek użytkownika.


Wzorcujemy wagi -wzorcowanie polega na określeniu błędu wskazań urządzenia pomiarowego.

Jeżeli Państwa waga wymaga legalizacji lub wzorcowania prosimy o kontakt.