Wzorcowanie

 

Wzorcowanie polega na określeniu błędu wskazań urządzenia pomiarowego i nie posiada okresu ważności.

Klient sam ustala okres, po którym chce powtórzyć badanie dokładności.

 

Na życzenie Klienta wykonujemy wzorcowanie wag i przyrządów pomiarowych.

Wzorcujemy wagi wszelkiego typu:

  • laboratoryjne,
  • medyczne,
  • apteczne,
  • przemysłowe,
  • platformowe,
  • samochodowe,
  • kolejowe,
  • hakowe.
  • zbiornikowe.

Wykonujemy także wzorcowanie wzorców masy (do 25 kg).

Wynik wzorcowania potwierdzony jest Świadectwem Wzorcowania (także z akredytacją PCA).